ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน  ตำแหน่งที่ตั้ง  15.0200472, 102.1518378