รับ ร้องเรียน-ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
150 หมู่ 1 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756281-2 โทรสาร 044-756282
E-mail : infor@nonjan.go.th หรือ facebook 

 สามารถแจ้งผ่านเรื่องร้องเรียนผ่าน แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue 
โดยแสกน QR Code เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE และแจ้งปัญหา ถ่ายรูป แชร์ตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน พร้อมรับข้อมูลข่าวสารเพื่อแก้ปัญหาชุมชน