ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

กลุ่มที่ 1   กลุ่มจักสาน

ตั้งอยู่ที่   บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์  ตะกร้า กระเป๋า  วัสดุที่ใช้ เชือกฟางสีต่าง ๆ
ประธานกลุ่ม  นางคำเบา  จันทะโข  โทร 08-5775-9674

กลุ่มที่ 2  กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก

ตั้งอยู่ที่   บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12  ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ผลิตภัณฑ์  ผ้าไหมมัดหมี่  วัสดุที่ใช้ เส้นไหม
ประธานกลุ่ม  นางละม่อม  แก้วจันลา  โทร 08-3370-1433