องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
150 หมู่ 1 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756281-2 โทรสาร 044-756282
E-mail : infor@nonjan.go.th หรือ facebook 

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30